Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych
Business Innovating Company

 
Strona główna

KRS

Dane rejestrowe

KRS - dane rejestrowe
 

  

Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o.

Tel./fax.:+48 52 375 32 23; www.pwig.pl  

KRS 0000257192

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 296.000,00 PLN

NIP 953-25-15-933; REGON 340126195

  

  
Copyright © 2018 Przedsiębiorstwo Wdrożeń Innowacji Gospodarczych Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt - proszę kliknąć tutaj